Biofilm
 
Uppsala Akademiska Sjukhus hade på 90-talet stora problem med Legionella i sitt varmvattensystem och med förödande konsekvenser.

Bio-Cide AB fick uppdraget att med vårt medel sanera systemen vilket vi gjorde och problemen försvann.

Även Universitetssjukhuset i Linköping har ett system från oss.