Bubbelpooler

                                                                                                                 Det är tyvärr inte ovanligt att de varierande temperaturförhållandena i en bubbelpool, tillsammans med periodiskt utnyttjande, kan ge upphov till för höga bakteriehalter i poolen/karet. För att sedan hålla badmiljön säker,  erfordras antingen stadigvarande tillförsel av en liten mängd klordioxid, eller att med jämna intervaller upprepa behandlingen.

Genom att tillsätta vår klordioxidlösning kan man med en enstaka behandling avlägsna både mikroorganismerna och den biofilm som alltid bildas.

Gottsunda badet har haft problem med Legionärbakterier i bubbelpoolen. Efter kontakt med Bio Cide, prövade vi en behandlingsomgång med produkten Sanogene® och det visade sig vara ett under, det rensade på ett mycket effektivt sätt och dessutom miljövänligt vad vi kan se. Vi har upprepat behandlingarna och har inte haft några problem med legionella sedan vi började med Sanogene®. För vår verksamhet har det gett ett otroligt bra resultat, vi klarar miljötesterna och kan ge våra kunder en bra badmiljö.