Desinficering
 
Sanogene® kan användas till all desinficering av ytor, instrument, verktyg mm.
Lösningen kan appliceras genom att ytan fuktas med duk, sprayflaska eller fogger.
Efter en kort inverkningstid kan ytan torkas, alternativt självtorka.
Eftersom Sanogene® är effektivt på samtliga typer av mikroorganismer behövs oftast inte några andra desinfektionsmedel.
Jämfört med nästan alla andra förekommande desinfektionsmedel är Sanogene® betydligt mer miljöanpassad.
 
Stafylokocker ett ständigt problem.
Överläkare Karl-Erik Myrbäck på Huddinge Sjukhus, gjorde 1999
en jämförande studie av effekten mellan tre olika ytdesinfektions medel på staphlococcus aureus och konstaderade då att Sanogene® var utan tvekan det mest effektiva.