Djurskötsel - Hästar
   
Hästar – bakterier, mögelsvamp, virus och luftkvalitet, allt hänger samman.
Det är ingen nyhet för hästfolk att en av de största orsakerna till att hästar inte kan prestera sitt bästa beror på bakterier, mögel och framför allt virus.
Det går naturligtvis inte att skydda sig till 100% mot detta, men det går att minimera riskerna. Det gör man bäst genom att använda vårt desinfektionsmedel Sanogene®, en i allra högsta grad effektivt och miljöanpassat produkt.
Den aktiva beståndsdelen är klordioxid, vilket kan låta miljömässigt olämpligt, men trots att ordet klor ingår i namnet bildas ingen fri klor och därmed inte några farliga klor-organiska ämnen.
   
Apoteksbolagets miljöavdelning, Kemi&Miljö, har bedömt medlet som mycket lämpligt. Svenska Travsportens Centralförbund förordar Sanogene® som har dokumenterad effekt på vanliga virus, bakterier och svamp.
Prover som tagits i behandlade stallar visar stora skillnader i både mängder och arter av bakterier jämfört med icke av oss behandlade stallar. Däremot är det svårare att påvisa effekt på virus i verkliga miljöer, så här får vi lita på laboratorietester som visar att Sanogene® på bara någon minut dödar de flesta virusstammar den kommer i kontakt med.
Med ett dimaggregat belägger man bäst alla ytor i stallet med en tunn film samtidigt som man behandlar luften.
Kom ihåg Sanogene® är ett desinfektionsmedel så städa stallet på vanligt sätt först.