Djurskötsel - Klövsjukdomar
 
Klövsjukdomar är plågsamma för djuren samtidigt är det både kostsamt och besvärligt att komma till rätta med problemet.
Vårt desinfektionsmedel Sanogene®, har visat sig vara synnerligen effektiv när det gäller smittsamma klövsjukdomar. Rätt utfört har exempelvis behandling av får med klövspaltsinflammation varit 100%-ig lyckad.
Lösningen kan användas både i fotbad och i sprayflaska. Den är svag, miljövänlig och skonsam för både djur och människa men dödlig för bakterier och andra mikroorganismer. Restprodukten blir koksalt och vatten som kan tömmas direkt i avloppet utan att skada miljön.
Medlet kan också med framgång användas för desinfektion av djurstallar, transport-fordon mm.
Sanogene® rekommenderas av Jordbruksverket.