Coronavirus - Sanogene®

 
 
Sanogene® eliminerar virus, bakterier, mögel, svamp och är ett klordioxidbaseat desinfektionsmedel
Sedan 50 år, det mest effektiva medlet för att eliminera virus.
 
För info, ring 0706-664999. E-post: info@biocide.se