Munsköljning

Det finns 3 olika kriterier att bedöma ett munsköljningsmedel:
 
1) Effekten på de bakterier virus och svampar som finns i munhålan. Det finns inget desinfektionsmedel som effektivare och snabbare dödar samtliga mikroorganismer det kommer i kontakt med än Sanogene®
 
2) Förmågan att lösa upp dentala plack. Det finns ingen sköljning som är effektivare än Sanogene® för att lösa upp biofilm, vilket placket är en specialform av.
 
3) Förmågan att eliminera illaluktande kemiska föreningar, oftast merkaptaner eller andra svavelbundna ämnen. Det finns ingen kemisk förening som är effektivare än den aktiva substansen i Sanogene® för att eliminera dessa ämnen.
 
En sköljning med Sanogene® höjer omedelbart ph-värdet i munnen och den frätning som normalt sker på tänderna efter en måltid, stoppas. Dels genom att mikroorganismerna dödas och dels genom att Ph-värdet höjs. Det blir därmed mycket svårt att utveckla karies.
Sanogene® missfärgar inte tänderna, eller slemhinnorna. Skölj med ca 10 ml 1 min  efter tandborstning morgon och kväll.
Sanogene® Kan inte ge upphov till resistenta mikroorganismer. Sanogene® bryts ner till vatten + vanliga salter = miljöanpassat.
 
Förvaras utom räckhåll för barn och skyddat från solljus.
 
Tandläkare Christer Olsson
 
<< Tillbaka