Vi kan miljövänlig bekämpning
 
Redan namnet Bio-Cide talar om vad vi gör. Biocide betyder nämligen bekämpningsmedel på engelska och vi kämpar mot alla slags bakterier och andra mikroorganismer på ett synnerligen effektivt och miljövänligt sätt. Det kan vi lätt bevisa om Du ger oss chansen.        

Vår produkt som är klordioxidbaserad och tillverkas i USA är unik i sitt slag. Inget annat företag än Bio-Cide International har lyckats framställa ett medel så rent och effektivt.

Vår stabiliserade klordioxid har ett Ph-värde på ca 8.2 och det relativt låga Ph-värdet är viktigt i sammanhanget. Flertalet andra klordioxidbaserade produkter har Ph-värden som ligger runt 13 vilket bland annat innebär att de är frätande till sin karaktär samt krävs stora mängder syra för att aktivera medlet. Det är just genom att sänka Ph-värdet till ca 3 som medlet aktiveras och det gör man genom att tillsätta en syra.
 
Renheten i vår produkter, gjorde att NASA i sitt rymdprogram valde Sanogene®  Samtliga direkt jämförande tester med orenare klordioxidprodukter är effektivare på att bekämpa:
  • Mikroorganismer. (Bakterier, virus, svamp, mögel, sporer och alger).
  • Biofilm, som bildas i alla vattenbärande system
  • Odörer, som snabbt kan neutraliseras.