Sjukvård

Sanogene® kan användas för alla ytor, instrument, metaller och glaskonstruktioner. Samtliga mikroorganismer bekämpas på kort tid inklusive antibiotikaresistenta bakterier, mykobakterier, och vanligtvis svårdödade virusstammar.
För desinficering av hela rum finns en teknik där man enkelt och snabbt når alla ytor inklusive tak och gömda utrymmen. Man avlägsnar alla porösa mjuka föremål som madrasser, lakan osv, därefter behandlas rummet med en fogger ( dimaggregat) under ett par minuter. När inverkningstiden för Sanogene® gått ut efter 10 minuter vädras rummet och kan sedan åter tas i bruk.
 
Stafylokocker ett ständigt problem.
Överläkare Karl-Erik Myrbäck på Huddinge Sjukhus, gjorde 1999
en jämförande studie av effekten mellan tre olika ytdesinfektions medel på staphlococcus aureus och konstaterade då att Sanogene® var utan tvekan det mest effektiva.