Tandvård och Munsköljning
 
Sanogene® förpackningen är anpassad att framställa 1 liter aktiv lösning med styrkan 500ppm. Detta är den styrka som används för nästan all användning inom tandvården.
Avtryck: Lägg ner avtrycket i lösningen, och ta upp det efter högst 5 minuter. För patienter utan hepatit eller tuberkulossmitta är 2 minuter tillräckligt.
Instrument: Skölj de nyanvända instrumenten under rinnande vatten, och lägg ner dem i lösningen. Tag upp efter högst 5 minuter. Diska. Autoklavera.
Ytor, stolar handtag mm: Spraya lösningen rikligt på ytor som skall behandlas, låt verka 1 minut och torka av ytorna med en torktrasa, låt ytan sedan självtorka.
Sugsystem: Rengör systemet enligt fabrikantens anvisningar dagligen och avsluta arbetsveckan genom att suga igenom kvarbliven Sanogene® vid veckans slut. Avlägsnar effektivt biofilm samt dödar mikroorganismer i systemet.
Pimpsten mm: Pulver som används för polering på klinik eller laboratorium löses upp med lösningen istället för vatten så undviker man att den som jobbar med det blir stående i en dimma av bakterier.
Sanogene® är också det effektivaste medlet att försäkra sig om att vattensystemet i uniten är fritt från mikroorganismer, inklusive legionella.
Steg1. Initialt på en obehandlad unit ser man till att vattensystemet tre dagar i rad fylls med en svagare lösning (100ppm), som därefter töms ur. Kontrolleras med bakterieprover på sedvanligt sätt. Lämpligt att göra detta över en helg även om det betyder ett dagligt besök på kliniken.
Steg 2. Blanda i ordning underhållslösning (5ppm) och placera detta i tankar på unitar där detta förekommer. Saknas detta måste förstås uniten förses med ett system där vattnet hämtas från.
 
Munsköljning med högsta betyg i alla ämnen. Gå vidare >>