Veterinärvård
 
Sanogene® kan användas för alla ytor, instrument och andra desinfektionsbehov.
Det är också ett utmärkt alternativ att använda när lokala yttre infektioner orsakade av svamp och/eller bakterier föreligger.
Enligt en doktorsavhandling gjord i Mexico ger applikation på öppna sår på hästar en god avdödning av mikroorganismer, med åtföljande gynnsam sårläkning
Den tillgängliga litteraturen/dokumentationen av denna applikationstyp är annars ganska sparsam, men sedvanliga tester på olika vävnadstyper som hud, slemhinnor och ögon talar för att det är helt riskfritt.